Kwaliteitsbeleid

Code van het voetverzorgingsbedrijf

De Code van het voetverzorgingsbedrijf bestaat uit een aantal beleidsregels, beroepsnormen en wetten waaraan alle pedicures en medisch pedicures in Nederland zich moeten houden. Het betreft o.a. arboregels, maar ook hygiëneregels, waarvan hieronder een aantal hele belangrijke opgenoemd worden:

 • Er wordt altijd in werkkleding behandeld
 • Elke cliënt wordt behandeld met nieuwe chirurgische handschoenen
 • De behandelaar draagt tijdens freeswerk een bril en een mond- en neusmasker
 • De voeten worden voor en na de behandeling gedesinfecteerd
 • Voor iedere cliënt worden uitsluitend steriele instrumenten gebruikt
 • Instrumenten worden gereinigd en gedesinfecteerd volgens in de Code vastgelegde normen en eisen

VoetVitaal is aangesloten bij:

Richtlijnen voor diabetische en reumatische voeten

ProVoet heeft enkele jaren geleden richtlijnen ontwikkeld waar pedicures, die voeten met een verhoogd risico behandelen, zich aan moeten houden. De richtlijnen zijn door diverse groepen zorgverleners - zoals de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie, de Nederlandse Huisartsenvereniging, de belangenverenigingen Diabetes en Reuma en de Nederlandse internistenvereniging - goedgekeurd. Steeds meer disciplines binnen de gezondheidszorg zijn op de hoogte van het werk van de medisch pedicure en daarbij van de richtlijnen. Een doorverwijzing van de medisch pedicure naar een andere discipline zal uitsluitend in goed overleg met de cliënt en schriftelijk plaatsvinden.

ProCert

ProCert heeft het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) ontwikkeld met als doel de kwaliteit in de pedicurebranche inzichtelijk te maken. In het KRP kunnen pedicures zich registeren wanneer zij over de benodigde diploma's beschikken. Daarbij verplichten zij zich om voldoende accreditatiepunten te behalen door informatieve activiteiten te blijven volgen. Consumenten, zorginstellingen en zorgverzekeraars kunnen in het KwaliteitsRegister voor Pedicures zoeken naar geregistreerde pedicures.

AGB-code

Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code. Deze code kan door zowel zorgverleners als cliënten bekeken worden via www.agbcode.nl. Als de zorgverlener ingeschreven staat, bent u gegarandeerd van geldige diploma's voor het uitoefenen van het betreffende beroep.

ProVoet

ProVoet is de branchevereniging van de (medisch) pedicures in Nederland. ProVoet bevordert de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening om garant te staan voor een goede en verantwoorde zorgverlening. Dit o.a. door:

 • Het ontwikkelen van richtlijnen ten aanzien van de beroepsuitoefening en hygiëne
 • Het organiseren van informatiebijeenkomsten voor haar leden
 • Nauwe samenwerking met opleidingsinstituten en exameninstellingen
 • He promoten van het beroep naar andere zorgaanbieders en consumenten
 • Het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem ten behoeve van de pedicurebranche

Neem contact op voor informatie of reserveringen

Maak een afspraak ›